Fizeoterapi

Fizeoterapi

Fizioterapistë me eksperience akademike dhe profesionale të sukseshme , të diplomuar
në Universitete prestigjioze të BE ofrojnë në HEMERA AESTHETIC një shërbim efikas
dhe profesional.
Ky shërbim është i Integruar dhe në bashkëpunim me specialistët e saj ofron për herë të
parë në Shqipëri edhe trajtime fizioestetike të bazuara në protokolle mjekësore.
Bashkëpunimi me mjekët specialistë dhe gama e gjerë e pajisjeve diagnostike e
trajtuese të vendosura në ambientet e Klinikes  i ofrojnë pacientit lehtësira në arritjen e
rezultateve më të mira dhe në një kohë më të shkurtër.
Pas realizimit të një anamneze të plotë dhe ekzaminimi klinik të detajuar do të
diskutohen me pacientin opsionet e trajtimit.
 Fizioterapia në ortopedi dhe traumatologji
 Sport fizioterapi dhe performancë të lartë
 Fizioterapia në reumatologji
 Fizioterapia frymëmarrjes
 Ortopedike dhe mbështetje ergonomike (disiplina e qendrimit fizik)
o Fizioterapi pediatrike

o Akupunturë
o Osteopatia
o Neurologji
o Geriartri
o Kardio respiratore
o RPG (Riedukim Postural Global)
o Fizioterapia estetike, antistres dhe anticelulit.
o Fizioterapia kundër obesitetit
 Terapia manuale
 Masoterapi profesionale: kuruese, dekontraktuese, dhe relaksuese.
Trajtimet  e fizioterapise më të shpeshta sipas diagnozave që aplikohen në Klinikën
tonë janë :
Fizioterapi mjekësore dhe sportive:
 Aderenca
 Algodistrofi
 Artrit
 Artrozë
 Atrofi muskulare
 Borsit
 Brakialgji
 Cefalea
 Cervikalgji
 Çikatrizime
 Diskopati
 Distorsion
 Drenazh
 Edema
 Staze venoze
 Epikondilit
 Epitrokleit
 Forezë farmakologjike
 Fraktura
 Hematoma
 Kapsulit
 Kondropati
 Kontraktura
 Kontuzion muskular
 Kontuzione
 Kokso artroza
 Limfedema
 Lumbalgjia
 Neuralgji
 Osteonekrozë
 Osteoporozë
 Periartrit
 Pubalgia sportive

 Shiatik
 Tendinit
 Tunel Karpal
 Ulcera