Nutrigjenetika

Nutrigjenetika

Nutrigjenetika zbulon dhe studion se si ushqime të caktuara ndërveprojnë me gjenet
tona për të ndikuar në shëndetin tonë. Testi i Nutrigjenetikës është një akzaminim që
analizon karakteristikat metabolike të pacientit duke krijuar mundesinë e përcaktimit të
një programi ushqimor të personalizuar i cili ndryshon mënyrën tuaj të të ushqyerit
përgjithmonë.
Testi na informon mbi karakteristikat e shumë reaksioneve biokimike që ndodhin në
organizmin tonë. Duke njohur karakteristikat e metabolizmit tonë, përmes këtij
ekzaminimi, jemi në gjendje të dimë se cili është programi ushqimor i përshtatshëm që
organizmi ynë të funksionojë më mire.
Rezultatet e testit na informojnë për:
 Ndjeshmerinë ndaj yndyrnave
 Ndjeshmerinë ndaj karbohidrateve
 Ndjeshmerinë ndaj stresit oksidativ
 Kapacitetet në metabolizmin e acidit folik.