Reumatologji

Reumatologjia

Trajtimi dhe diagnostikimi i patologjive reumatizmale është në fokusin e Hemera Medical Center. Diagnostikimi dhe trajtimi i sëmundjeve autoimmune si Artriti Reumatoid, Lupusi Eritematoz i diseminuar, Slerodermia Sistemike, Polimioziti, trajtimi i osteoartriteve, dhe i sëmundjeve metabolike. Diagnostikimi realizohet permes perdorimit te aparaturave bashkekohore si: CT skaner, MRI, DEXA,Kapilaroskopi, Echo e artikulacioneve si dhe bashkëpunimin shumë të ngushtë me laboratorin Imunologjik –biokimik.