Transplanti i Flokëve

Transplanti i Flokëve
Ekskluzivisht mjekët më të mirë të specializuar në teknikat më të fundit trikologjike, tashmë
janë pjesë e Klinikës HEMERA dhe kryejnë mikro auto-transplantin e flokëve me teknika të
avancuara të mbjelljes së flokëve.