Rruga më e lehtë për të jetuar pa syze dhe thjerrëza

Përmes teknologjisë së fjalës së fundit, profesionalizmit dhe pasionit, Hemera Medical Center ju ofron të merrni rrugën më të thjeshtë dhe të sigurt drejt shikimit perfekt. Ju ftojmë të na zbuloni.

Zbuloni më shumë rreth nesh

Lasik ishte e kaluara. E ardhmja është ReLEx Smile!

ReLEx Smile është teknologjia më e fundit lazerike Carl Zeiss për heqjen e dioptrisë, heqjen e syzeve dhe thjerrëzave.

ReLEx Smile (Small Incision Lenticule Extraction) aplikohet me një sukses shumë të madh në heqjen e dioptrisë (miopisë, hypermetropisë dhe astigmatismit), deri në dioptrinë -12. Përparësia e kësaj metode është se bëhet një incision shumë i vogël rreth 2-3 mm dhe nuk pritet flapi nga kornea.

ReLEx është metoda më e avancuar, më e sofistikuar në rajon për eliminimin e dioptrise.

ReLEx

Lasik

Zbuloni gamën e gjerë të atyre që ne mund të ofrojmë

Hemera Medical Center


FEMTOSEVONDE LAZER (INTRALASE)

Femtosevonde lazër është një teknologji e re e cila aplikohet në operimin e kataraktës (trubullimit të thjerrzës).

Hemera Medical Center


Viterektomi pa suturë

Transkonjuktival Viterektomi pa sutur (pa prerje, pa qepje) 23 dhe 25 Gauge. Intervenimi bëhet me një invizion shumë të vogël një teknologji bashkëkohore dhe me sukses të lartë. Është një metodë kirurgjike e shekullit 21, e cila na siguron një operim shumë të sigurtë.

Hemera Medical Center


DCR MULTIDIOD LAZER

Ky operacion ka për qëllim që në rastet e mbylljes së kanalit të syrit të bëjë një hapje midis qeses së lotëve dhe zgavrës së hundës për të siguruar kalim midis tyre. Është metodë më bashkëkohore për trajtimin e dakrocistit kronik.

Hemera Medical Center


CROSS - LINKING

Trajtimi i CROSS-LINKING është një metodë efektive për mjekimin e pacientëve që vuajnë nga keratokonusi (sëmundje progresive me ç’rast ndryshimet strukturale të kornesë e hollojnë atë, dhe në rastet më të avancuara kornea merr formën e konit). Metoda CROSS-LINKING është metodë më e përshtatshme për mjekimin e kreatokonusit. Këtyre pacientëve u pikohet një bar special brenda kornesë (shtesë e tejdukshme e syrit), e cila është dobësuar dhe theksuar në pjesën e përparme dhe syri për gjysmë ore i nënshtrohet një rrezatimi me rreze UV.

Hemera Medical Center


ANTI VEGF

Trajtimi me steroid zbatohet me aplikim të drejtpërdrejtë të injeksionit në orbitën përreth syrit ose brenda syrit.

Hemera Medical Center


STRABIZEM

Strabizmi është devijim i syve, kur që të dy sytë nuk mund të jenë të drejtuar nga objekti i cili vështrohet. Operimi i tij përmes korrigjimit të muskujve ka një rëndësi të posacme sidomos te fëmijët, me qëllim të korrigjimit të shikimit të shtrembër dhe pengimit të shfaqjes së deformimeve gjatë rritjes së fëmijës. Operimi kryhet me anestezi lokale ose të përgjithshme me aparaturën më bashkëkohore Zeiss.

Hemera Medical Center


DEGJENERIMI I MAKULËS

Me sukses të lartë shërohen sëmundjet degjenerative të makulës sipas moshës

Hemera Medical Center


OKULOPLASTIKA

Operimi i kapakut dhe operimit estetik të syrit me metodat më moderne.

Hemera Medical Center


GLAUKOMA

Operimi i glaukomës bëhet me aparaturë lazerike më moderne të teknologjisë Zeiss. Ky operim ka për qëllim uljen e tensionit intraokular në mënyrë që të parandalohet dëmtimi i mëtejshëm i nervit optik.

Hemera Medical Center


FEMTOSEVONDE LAZER (INTRALASE)

Femtosevonde lazër është një teknologji e re e cila aplikohet në operimin e kataraktës (trubullimit të thjerrzës).

Hemera Medical Center


Viterektomi pa suturë

Transkonjuktival Viterektomi pa sutur (pa prerje, pa qepje) 23 dhe 25 Gauge. Intervenimi bëhet me një invizion shumë të vogël një teknologji bashkëkohore dhe me sukses të lartë. Është një metodë kirurgjike e shekullit 21, e cila na siguron një operim shumë të sigurtë.

Hemera Medical Center


DCR MULTIDIOD LAZER

Ky operacion ka për qëllim që në rastet e mbylljes së kanalit të syrit të bëjë një hapje midis qeses së lotëve dhe zgavrës së hundës për të siguruar kalim midis tyre. Është metodë më bashkëkohore për trajtimin e dakrocistit kronik.

Hemera Medical Center


CROSS - LINKING

Trajtimi i CROSS-LINKING është një metodë efektive për mjekimin e pacientëve që vuajnë nga keratokonusi (sëmundje progresive me ç’rast ndryshimet strukturale të kornesë e hollojnë atë, dhe në rastet më të avancuara kornea merr formën e konit). Metoda CROSS-LINKING është metodë më e përshtatshme për mjekimin e kreatokonusit. Këtyre pacientëve u pikohet një bar special brenda kornesë (shtesë e tejdukshme e syrit), e cila është dobësuar dhe theksuar në pjesën e përparme dhe syri për gjysmë ore i nënshtrohet një rrezatimi me rreze UV.

Hemera Medical Center


ANTI VEGF

Trajtimi me steroid zbatohet me aplikim të drejtpërdrejtë të injeksionit në orbitën përreth syrit ose brenda syrit.

Hemera Medical Center


STRABIZEM

Strabizmi është devijim i syve, kur që të dy sytë nuk mund të jenë të drejtuar nga objekti i cili vështrohet. Operimi i tij përmes korrigjimit të muskujve ka një rëndësi të posacme sidomos te fëmijët, me qëllim të korrigjimit të shikimit të shtrembër dhe pengimit të shfaqjes së deformimeve gjatë rritjes së fëmijës. Operimi kryhet me anestezi lokale ose të përgjithshme me aparaturën më bashkëkohore Zeiss.

Hemera Medical Center


DEGJENERIMI I MAKULËS

Me sukses të lartë shërohen sëmundjet degjenerative të makulës sipas moshës

Hemera Medical Center


OKULOPLASTIKA

Operimi i kapakut dhe operimit estetik të syrit me metodat më moderne.

Hemera Medical Center


GLAUKOMA

Operimi i glaukomës bëhet me aparaturë lazerike më moderne të teknologjisë Zeiss. Ky operim ka për qëllim uljen e tensionit intraokular në mënyrë që të parandalohet dëmtimi i mëtejshëm i nervit optik.

Të reja