ORL

Sajë eksperiencës dhe profesionalizimit të stafit mjekesor dhe teknik që ofrojnë shërbim, gërshetuar edhe me teknologjinë e avancuar mjekësore që Hemera Medical Center disponon bëhet e mundur diagnostikimi,ekzaminimi dhe trajtimi i sëmundjeve të veshit ,hundës dhe fytit.

Merrni trajtimin më të mirë