PSIKOTERAPI

Psikiatria është një degë e mjekësisë, që merret me trajtimin e sëmundjeve mendore, shqetësimeve emocionale dhe sjelljet jonormale. Psikiatrit studiojnë anomalitë biologjike, neurologjike dhe biokimike, për të diagnostikuar sëmundjet mendore dhe për të përshkruar medikamentet për trajtimin e tyre. Tek Hemera Medical Center mjeku psikiater do trajtojë çështje dhe probleme mendore përmes kurave më efektive, bazuar në njohuritë dhe eksperiencën e tij.

Merrni trajtimin më të mirë