PERIDIUM

Peridium është rritje beninje (jo kanceroze), por ato mund të shpërfytyrojnë përgjithmonë syrin. Ato gjithashtu mund të shkaktojnë shqetësime dhe shikim të paqartë.
Shkaqet
Megjithëse rrezatimi ultraviolet nga dielli duket të jetë shkaku kryesor për zhvillimin dhe rritjen e peridium, pluhuri dhe era nganjëherë përfshihen gjithashtu, ashtu si sëmundja e syve të thatë.

Peridium zakonisht zhvillohet në 30-50 vjeç, dhe këto sëmundje të syrit rrallë shihen tek fëmijët.

Merrni trajtimin më të mirë